Vann til hytta?
Vi utfører brønnboring, energibrønner, boring i løsmasser for injeksjon samt boring for fundamentering.
Ta kontakt på epost: post@injeksjon.no
Eller tlf: (+47) 975 98 990
Noen av våre prosjekter​

Noen av våre prosjekter

Boring av drikkevannsbrønner og energibrønner for Spidsbergseter Resort Rondane på Venabygdsfjellet

Montering av brønnpumpe.