Fjellsikring

Vi utfører fjellsikring, spettrensk, fjellbolter, betongsprøyting i tunneler, fjellskjæringer og boring for sprening

Boring for tomtesprenging.

Boring for sprenging av hyttetomt.