Injeksjon

Injeksjon er en metode for å senke permeabiliteten, stabilisere eller reparere en formasjon eller konstruksjon. Under trykk injiseres det et materiale i for eksempel en sprekk som fylles og tettes. Det kan brukes både kjemiske og sementbaserte produkter. Metoden er svært effektiv og det kan injiseres mot rennende vann for å tette lekkasjer.

 

Rissinjeksjon i betong med polyuretan.

Fjellinjeksjon med sement.

Brukes vanligvis i ;
• Vannbassenger • Betong/steinmur-dammer • Tunneller • Kaier • Siloer/Gjødselkjellere 
•Parkeringskjellere •
Heisesjakter • Kjellermurer og vegger • Betonggulv • Broer
Materialer; • Epoksy • Polyuretan • Gel • Ekspanderende mørtel • Sement • Microsement

NOAH AS - Langøya

Injeksjon & sikring AS har utført omfattende kontrollboringer og injeksjonarbeid rundt hele deponiet hos NOAH AS på Langøya. Det ble stilt strenge krav til utførelse/ dokumentasjon til oppdraget.

Boring av kontrollbrønner på Langøya avfallsdeponi

Senketunnellen/Operatunnelen

Injeksjon & sikring AS har utført alt injeksjonarbeid i operatunnellen når denne ble bygd i tørrdokk på Hanøytangen samt etter senking av tunnelen i Oslofjorden. Arbeidet har bestått av injeksjon i injeksjonsslanger, waterstopsystemer samt injisering i riss og støpeskjøter.

Fra våre prosjekter og diverse utstyr

Injeksjonsbil med blandeutstyr og silo.

Injeksjonsflak i injeksjonsbilen.

Injeksjonsflak med to pumpelinjer.