Sprøytebetong

Sprøytebetong er et anerkjent alternativ for plassering av betong. Den store fordelen er at forskaling ikke behøves. Sprøytebetong gir ypperlig heft til de fleste underlag. Høy komprimering og lavt vanninnhold gir betongen høy kvalitet og gjør den velegnet til en rekke bruksområder. Metoden har sin klare fordel med dens hurtighet og fleksibilitet. Sprøytebetong kan tilsettes plastfiber og stålfiber, men tradisjonell armering benyttes ofte. Sprøytebetong utføres både som håndsprøyting og med sprøyterobot.

• Tunneller • Landbruk • Fjellskjæringer • Grunnmurer • Bruer og kaier • Dragere og søyler

Betongsprøyting Follobanen

Betongsprøyting i adkomstunnel
Before After

Betongsprøyting før/etter

Meyco Roadrunner betongsprøyterigg.

Aliva betongsprøyterigg for små tuneller, gruver eller der det ikke er plass til større utstyr.

Betongpumpe for håndsprøyting Putzmeister P715.

Before After

Våtsprøyting

En metode der ferdigblandet betong pumpes fram til sprøytemunnstykket hvor trykkluft tilsettes samt en akselratortilsetning som er nødvendig for å oppnå rask avbinding.

Betongsprøyting i adkomsttunnel i nedre Vinstra kraftverk.

Before After

Betongsprøyting før og etter i gjødselkjeller

Follobanen

Betongsprøyting av vegger, påhugg for TBM maskiner på Follobanen

Sprøyting på rørspuntvegg

Tørrsprøyting

En metode der tørrmørtel eller forfuktet mørtel ca. 2-3 % blåses fram til sprøytemunnstykket hvor det tilsettes vann. Metoden har sin klare fordel med sin lave slangevekt og ingen tap av mørtel. Forvanning samt ettervanning/membranherder er nødvendig for begge metodene.

Tørrsprøyting i lukekammer i kraftstasjon.

Fra våre prosjekter

Bilder fra div sprøyteoppdrag, fjellskjæringer,støttemurer, tunneler, gjødselkjellere, spuntvegger, overløpsrenne.

Before After

Betongsprøyting av demning før og etter Tunga dam Notodden